Anname
hoogu!

Robert Virves- JWRC maailmameister 2022

Starter Energydrink

Aina uueneva tootevalikuga Starter on Eesti esimene ja enimmüüdud energiajook, mis toodi turule juba aastal 2000. Starter on laia austajaskonnaga kõrgelt hinnatud funktsionaalne karastusjook. Starter murrab väsimuse ja hoiab meele erksana.

Starter Instagramis

Aitäh, et soovid kampaanias osaleda! Hoiame kõiki Sinu esitatavaid isikuandmeid turvaliselt.
Selleks, et teavitada kampaanias osalejaid võidust, vajame sinu nõusolekut, et salvestada ja töödelda sinu isiklikke andmeid.
Meie kogutavad isikuandmed on sinu ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, e-posti aadress ja mobiiltelefoni number.
Sinu kontaktandmeid hoitakse kuni 1 aasta alates kampaania lõppemisest (kuni 30.09.2023).

  1. Kampaania (edaspidi Kampaania) on 01.05-30.09.2022 a toimuv tarbijamäng, mille korraldajaks on AS Liviko, Masina 11, 10144 Tallinn (edaspidi Kampaania Korraldaja).
  2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt vastavalt käesolevatele tingimustele. Kõik Kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
  3. Kampaanias võivad osaleda Eestis elavad vähemalt 16-aastased füüsilised isikud. Kampaanias ei või osaleda AS Selver ning AS Liviko töötajad ega nende perekonnaliikmed.
  4. Kampaanias osalemiseks tuleb tarbijal kampaaniaperioodil (01.05-30.09.2022) osta kauplustest ükskõik milline Starter energiajook ja registreerida ostutšekk Starteri kodulehel http://www.starterenergy.ee. Loosimises osalevad ainult korrektselt täidetud väljadega registreerimised. NB! Hoida alles ostutšekk, mis on tõestuseks ostu sooritamise kohta.
  5. Ühe ostu kohta saab ennast kampaanias osalejaks registreerida ainult üks kord.
  6. Kampaaniasse registreeritava ostutšeki kellaaeg peab olema varasem kui kampaaniasse registreerimise kellaaeg. Kampaanias osalevad ostutšekid, mis on alates 01.05.2022 kuupäevaga.
  7. Kampaania Korraldaja loosib välja Kampaaniasse registreerunute vahel:
   5 täispuhutavat Starter Tahe Outdoors Balance 11’0’’ SUP lauda
   5 Starter Mogul Skate longboardi
   Starter reklaamtooteid
   Starter energiajooki
  8. Kampaania auhindade loosimine toimub iga nädal. 1tk Starter Tahe Outdoors Balance 11’0’’ SUP laud ja 1tk Starter Mogul Skate longboard loositakse välja üks kord igas kampaaniakuus. Loosimises osalevad kõik osalejate poolt korrektselt täidetud andmetega (edaspidi: Andmed) ostutšekid, mis on registreeritud ametlikul kampaanialehel http://www.starterenergy.ee ajavahemikus 01.05.2022 kell 00:00 kuni 30.09.2022 kell 23:59.
  9. Auhinna lunastamiseks on vaja esitada registreeritud ostutšekk.
  10. Võitjate nimed avaldatakse starterenergy.ee/kampaania lehel ning Starteri Facebooki ja Instagrami lehel @starterenergy. Võitjatega võetakse auhinna üleandmiseks personaalselt ühendust 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist. Kampaania Korraldaja väljastab võite 1 kuu jooksul peale võidust võitjale teatamist.
  11. Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias loosimise võitnud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Teovõimetu või piiratud teovõimega isiku poolt võidetud auhinnad antakse kätte tema seaduslikule esindajale. Võidud väljastab Liviko AS Cash&Carry kaupluses Lastekodu 45, Tallinn E-R 10.00-18.00.
  12. Kampaania Korraldaja tagab võitude väljastamise kuni 01.11.2021. Kui võitjaga ei ole õnnestunud selleks ajaks võitja süül kontakti saada või ei ole võitja oma korrektseid andmeid ja/või ostutšekki edastanud, siis tühistub võitjal õigus võidule.
  13. Kampaania Korraldajal on õigus kontrollida kampaaniatoodete ostu kinnitavate ostutšekkide õigsust. Ostutšekk on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhindade võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel, selle märgistus on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel moel muudetud.
  14. Kampaania käigus osaleja poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas. Auhindade kättesaamisega seotud transpordikulusid vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.
  15. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka loa andmiseks kampaania Korraldajale kasutada võitja nime Starteri sotsiaalmeedias ja üritustel ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
  16. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjate ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
  17. Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v. a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
  18. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure)asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.
  19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 01.11.2022 Kampaania Korraldajale aadressil: AS Liviko, Masina 11, 10144 Tallinn või Liviko@liviko.ee märksõnaga “STARTER SUVEKAMPAANIA“. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev. Pretensioonides peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.
  20. Kampaania Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast ning teatab oma otsusest pretensiooni esitajale kirjalikult pretensioonis märgitud aadressil.